ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

2007- 2009

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ

ΕΣΟΔΑ 114.750  &  ΕΞΟΔΑ 114.700